Cele Fundacji

Fundacja Wspólny Los powstała z misją wsparcia osób potrzebujących w różnych obszarach codziennego życia. Nasze działania kierujemy do dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych. Chcemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi instytucjami i organizacjami. Celami Fundacji są: inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy na rzecz osób  potrzebujących i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomocy na rzecz instytucji i organizacji. Obszary działania Fundacji, to edukacja, rozwój, doradztwo, aktywizacja zawodowa, wykluczenie społeczne, sport