Jeżeli chcesz pomóc w działaniach naszej Fundacji, to masz taką możliwość.

Nasza misja to wspieranie osób potrzebujących w różnych obszarach codziennego życia

Włącz się do działania. Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem i pomagać innym, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej Fundacji. Każda pomoc się liczy.

kontakt@wspolnylos.org

Wesprzyj swoimi darami. Firmy, które chciałyby podarować swoje wyroby dla konkretnej

grupy społecznej, mogą to zrobić przez naszą Fundację.

kontakt@wspolnylos.org

Wesprzyj darowizną. Każda kwota się liczy. Zachęcamy do wsparcia na rzecz innych osoby

indywidualne oraz firmy.

Fundacja Wspólny Los

ul. Stodolna 20/46

21-400 Łuków

Bank Spółdzielczy w Łukowie

62920400010019557520000010

Prosimy o wpisywanie celu wsparcia oraz o podanie swoich danych.

Zachęcamy do wsparcia na rzecz innych osoby indywidualne oraz firmy.

Fundacja Wspólny Los

ul. Stodolna 20/46

21-400 Łuków

Bank Spółdzielczy w Łukowie 62920400010019557520000010

Prosimy o wpisywanie celu wsparcia oraz o podanie swoich danych.

Co to jest wolontariat?

Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Kim jest wolontariusz?

To osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.