Zobacz jak możesz nam pomóc

Chcę pomóc!

Chcesz pomagać?

TAK!

Zawsze można coś zmienić.

Nawet jeżeli wydaje się to niemożliwe.

                                                                Paulo Coelho

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                              Jan Paweł II

Aktualności

nowy termin szkolenia Rachunkowość dla organizacji pozarządowych – 99zł

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House wraz z Fundacją Wspólny Los zaprasza na szkolenie ,,Rachunkowość dla organizacji pozarządowych” Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych wraz z omówieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości. Szkolenie dedykowane jest dla osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych oraz dla osób zarządzających tymi organizacjami. Prowadzący: Rafał Nawrocki – księgowy z licencją MF, praktyka od 2002 roku, w tym księgowość organizacji pozarządowych. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości NGO, OSP, spółdzielni socjalnych, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych, podatków etc (ponad 1400 godzin szkoleniowych). Autor publikacji popularnonaukowych, artykułów, książek – w tym: Rafał Nawrocki, Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, Gdańsk, ODDK, 2013, 2015, 2016. Termin: 12 luty 2016 r., godz. 8:30-14:30 Miejsce: Łuków ul. Warszawska 24 Koszt: 99 zł Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl lub kontakt@wspolnylos.org pobierz  program szkolenia pobierz formularz zgłoszeniowy  Organizatorzy                                ... read more

Kurs języka migowego- poziom elementarny

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim chętnym. Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy. Nauka języka migowego odbywa się na 3 poziomach nauczała. Każdy poziom obejmuje 60 godzin dydaktycznych a jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym. Każdy z kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs prowadzony jest przez wykładowcę, który posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz legitymuje się odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami. Termin: 31.03-24.05.2016 r. wtorek i czwartek godz. 16:30-19:30 Miejsce: Łuków Koszt: 550 zł brutto Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl Pobierz formularz zgłoszeniowy Informujemy, iż 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może... read more

Przekaż darowiznę – skorzystaj z odliczenia podatkowego

Jak pokazują statystyki, rzadko przekazujemy darowizny finansowe na cele statutowe organizacji pozarządowych (na cele pożytku publicznego) i korzystamy z odliczenia podatkowego. Trochę zapomnieliśmy o tym, że darowiznę, przekazaną przelewem na konto organizacji można odliczyć od podatku (np. w 2013 r. zrobiło to tylko 0,44% podatników). Masz szansę zmienić to, przekazując darowiznę, np. jeszcze do końca grudnia tego roku. Co z tego masz? Przede wszystkim satysfakcję, że wsparłeś / wsparłaś działalność organizacji oraz „korzyść” finansową. Jaką? Np. dając organizacji darowiznę w wysokości 100 zł, możesz odliczyć od dochodu 18 zł (lub 33 zł, jeśli zrobi to osoba w drugim przedziale podatkowym). Darowiznę może również osoba prawna i skorzystać z odliczenia w wysokości do 10% dochodu. źródło www.ngo.pl  Zobacz informację jak łatwo dokonać darowizny  – infografika jak przekazać darowiznę Wesprzyj darowizną Fundację Wspólny Los. Każda kwota się liczy. Zachęcamy do wsparcia na rzecz innych, osoby indywidualne oraz firmy. Fundacja Wspólny Los działa między innymi na rzecz: osób niepełnosprawnych osób starszych rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wszechstronnego rozwoju dzieci ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej rozwoju lokalnego i regionalnego Fundacja Wspólny Los ul. Stodolna 20/42, 21-400 Łuków, Bank Spółdzielczy w Łukowie... read more

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z różną niepełnosprawnością, każdej z nich Fundacja Wspólny Los życzy wytrwałości i pogody ducha w codziennym przełamywaniu barier.   Zarząd Fundacji Wspólny... read more

Zakończenie projektu ,,Coś z niczego…”

Fundacja Wspólny Los w dniach 19.10.2015, 26.11.2015, 09.11.2015 zorganizowała warsztaty decoupage dla niesłyszących seniorów z Łukowa w ramach projektu ,,Coś z niczego…” W projekcie uczestniczyło 10 osób. Zajęcia odbywały się w Łukowie przy ul. Warszawskiej 24. Warsztaty prowadzone były przez panią Agatę Trzpiel. Wsparciem w komunikacji był tłumacz języka migowego. Po raz pierwszy zostały zorganizowane warsztaty manualne dla osób niesłyszących w Łukowie. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z takiej formy aktywności. Każdy mógł pracować nad własnym dziełem i dzielić się nowymi umiejętnościami z pozostałymi uczestnikami. Powstało ponad 20 dzieł sztuki z których wszyscy są dumni. Poniżej prezentujemy wybrane prace. Celem projektu było likwidowanie niektórych barier utrudniających funkcjonowanie osób starszych w szczególności niepełnosprawnych, takich jak frustracja spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną, brak pomysłów na ciekawe spędzanie czasu wolnego, niwelowanie dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń, problemy z akceptacją starości i postępującymi ograniczeniami funkcjonalnymi, bariery psychologiczne takie jak: wycofanie, bierność, zamknięta postawa oraz ograniczenia w komunikowaniu się.     Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łuków i realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych”    Galeria zdjęć                                                                                                                                                                                                                                                                           ... read more

Coś z niczego – warsztaty decoupage dla niesłyszących seniorów – REALIZACJA

Jesteśmy już po dwóch zajęciach warsztatowych z decoupage. Grupa niesłyszących seniorów uczestnicząca w projekcie jest mile zaskoczona nową formą zajęć skierowaną właśnie dla nich. Technika decoupage okazała się bardzo ciekawa. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze. Prowadząca zajęcia Pani Agata Trzpiel jest bardzo profesjonalna i pomocna. Każdy z uczestników rozpoczął tworzyć własne dzieło techniką decoupage.   Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łuków i realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych”                      ... read more