Fundacja Aktywności Lokalnej z woj. wielkopolskiego w ramach projektu ,,MAM DZIECKO – PRACUJĘ” organizuje II Ogólnopolski Tydzień Work-Life-Balance Tematem przewodnim akcji lokalnych na terenie całego kraju w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia WLB jest propagowanie idei godzenia życia zawodowego i osobistego.

Fundacja Wspólny Los z Łukowa jako realizator akcji lokalnej II Ogólnopolskiego Tygodnia WLB organizuje Pchli Targ pn. ,, Daj mi co masz, dam Ci co mam” Akcja lokalna skierowana jest do pracujących pełnosprawnych i niepełnosprawnych kobiet z terenu powiatu łukowskiego, które mają dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Pchli Targ to spotkanie towarzyskie, na które każda osoba uczestnicząca zobowiązana jest do przyniesienia książek, zabawek, ubranek dziecięcych celem wzajemnej bezpłatnej wymiany. Każda mama wie jak bardzo pożądane są artykuły dziecięce, dzieci w wieku 0-6 lat szybko rosną i zmieniają się ich potrzeby, Pchli Targ to fantastyczna okazja do wzajemnego wsparcia w tym zakresie.

Podczas spotkania zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny na temat wymiany doświadczeń w zakresie godzenia życia osobistego i zawodowego. Dodatkowym celem dyskusji jest wypracowanie dobrych praktyk zachowania równowagi w życiu pomiędzy pracą a codziennym życiem.

Dla dzieci przewidujemy zajęcia manualne i zabawy, które będą prowadzone przez animatora.

Cele akcji:

1) Integracja pracujących kobiet pełnosprawnych i niepełnosprawnych i dzieci.

2) Wymiana doświadczeń kobiet (mam) w zakresie godzenia życia osobistego i zawodowego.

3) Dbałość o zachowanie idei Work-Life-Balance wśród pracujących kobiet pełniących role mam,

poprzez spotkanie towarzyskie.

Pchli Targ – ,,Daj mi co masz, dam Ci co mam”

30 sierpnia 2014 r. godz. 12:00

ul. Warszawska , Łuków