Kurs języka migowego

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim...

Kurs języka migowego- poziom elementarny

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim chętnym. Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy. Nauka języka migowego odbywa się na 3 poziomach nauczała. Każdy poziom obejmuje 60 godzin dydaktycznych a jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym. Każdy z kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs prowadzony jest przez wykładowcę, który posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz legitymuje się odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami. Termin: 31.03-24.05.2016 r. wtorek i czwartek godz. 16:30-19:30 Miejsce: Łuków Koszt: 550 zł brutto Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl Pobierz formularz zgłoszeniowy Informujemy, iż 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może...

Kurs języka migowego – ostatnie wolne miejsca

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  kursach języka migowego realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę tłumaczy języka migowego od lat pracujących w środowisku osób głuchych. Kursy są dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Dopłata do kursu od uczestników wynosi tylko 120 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kursy zostaną zorganizowane po skompletowaniu co najmniej 10 osób Kursy prowadzone są na trzech poziomach: elementarny średnio zaawansowany zaawansowany Każdy z poziomów trwa 60 godz. Po każdym z poziomów szkolenia przeprowadzany jest egzamin i wydawane są stosowne zaświadczenia. Miejsce kursu: Łuków ul. Warszawska 24 Termin kursu (poziom elementarny): 25.09.2015-11.12.2015, 12 spotkań: piątek godz. 16:30-20:15 Udział na trzech poziomach kursów języka migowego otwiera drogę do uzyskania Certyfikatu kwalifikowanego tłumacza języka migowego – po złożeniu egzaminu w Zarządzie Głównym PZG w Warszawie. Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: michk@onet.pl ...

Projekt Strona Internetowa Fundacji Wspólny Los

Projekt 'Strona Internetowa Fundacji Wspólny Los'Fundacja Wspólny Los w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego realizatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej otrzymała grant na zrealizowanie strony internetowej Fundacji Wspólny Los, która będzie dostępna również dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do informacji społecznych dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku i słuchu z terenu Miasta Łuków i Powiatu Łukowskiego poprzez stworzenie strony internetowej Fundacji Wspólny Los, która będzie kanałem przekazu przystosowanym dla tej grupy społecznej. Ponadto dodatkowym celem realizacji projektu jest umożliwienie zaistnienia Fundacji Wspólny Los w sieci i umożliwienie realizacji celów statutowych Fundacji. Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Fundacji. Nasze informacje, zadania, projekty są dla każdego. W szczególności jesteśmy otwarci na osoby niepełnosprawne. Strona Fundacji Wspólny Los oferuje: Informacje – dotyczące różnych grup społecznych, np. dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, młodych mama, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób młodych, firm, organizacji pozarządowych Wydarzenia – z miasta Łuków, z woj. lubelskiego, z Polski, nasze projekty i projekty innych organizacji, Porady – dla osób indywidualnych i dla ekonomii społecznej Pomoc – wspieramy każdego poprzez realizacje naszych celów, nasze hasło przewodnie Razem Pomagamy Forum – stworzyliśmy forum w celu wymiany informacji pomiędzy społecznością, każdy może podzielić się swoim doświadczeniem lub zadań pytanie jeżeli ma jakiś problem Plakat promujący realizację projektu „Strona Internetowa Fundacji Wspólny Los przyjazna dla osób niepełnosprawnych”        ...