Kurs języka migowego

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim...

Kalendarz szkoleń

Zapraszamy do skorzystania z otwartych szkoleń i warsztatów realizowanych przez firmę TRC House w Łukowie. TRC House to profesjonalne doradztwo biznesowe i profesjonalne www.trc-house.pl Z połączenia wiedzy i doświadczenia stworzyliśmy firmę  przez którą chcemy wspierać działania biznesu i nie tylko. Każdą organizacje tworzą ludzie i wokół nich koncentrują się wszystkie działania związane z osiągnięciem sukcesu. Misją TRC House jest dostarczanie usług, które umożliwiają osiąganie efektywnego rozwoju. Aktualny kalendarz szkoleń   05.02.2016 piątek 9:00-16:00 szkolenie e-commerce 500,00 zł 09.02.2016 wtorek 9:00-14:00 warsztat Rekrutacja z perspektywy kandydata 50,00 zł 12.02.2016 piątek 8:30-14:30 szkolenie Rachunkowość dla NGO 99,00 zł 23.02.2016 wtorek 9:00-16:00 szkolenie Manager jako coach 250,00 zł 27.02.2016 sobota 9:00-15:00 szkolenie Fudraising 75,00 zł 01.03.2016 wtorek 9:00-14:00 szkolenie Profesjonalna obsługa klienta 100,00 zł 15.03.2016 wtorek 9:00-5:00 szkolenie Marketing i promocja NGO 150,00 zł 01.04.2016 piątek 9:00-15:00 szkolenie Skuteczne techniki sprzedaży 300,00 zł 08.04.2016 piątek 9:00-15:00 szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi 300,00 zł 16.04.2016 sobota 9:00-14:00 warsztat Wystąpienia publiczne 100,00 zł   Informacje i zapisy biuro@trc-house.pl   lub...

nowy termin szkolenia Rachunkowość dla organizacji pozarządowych – 99zł

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House wraz z Fundacją Wspólny Los zaprasza na szkolenie ,,Rachunkowość dla organizacji pozarządowych” Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych wraz z omówieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości. Szkolenie dedykowane jest dla osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych oraz dla osób zarządzających tymi organizacjami. Prowadzący: Rafał Nawrocki – księgowy z licencją MF, praktyka od 2002 roku, w tym księgowość organizacji pozarządowych. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości NGO, OSP, spółdzielni socjalnych, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczeń społecznych, podatków etc (ponad 1400 godzin szkoleniowych). Autor publikacji popularnonaukowych, artykułów, książek – w tym: Rafał Nawrocki, Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, Gdańsk, ODDK, 2013, 2015, 2016. Termin: 12 luty 2016 r., godz. 8:30-14:30 Miejsce: Łuków ul. Warszawska 24 Koszt: 99 zł Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl lub kontakt@wspolnylos.org pobierz  program szkolenia pobierz formularz zgłoszeniowy  Organizatorzy                                ...

Kurs języka migowego- poziom elementarny

Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim chętnym. Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy. Nauka języka migowego odbywa się na 3 poziomach nauczała. Każdy poziom obejmuje 60 godzin dydaktycznych a jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym. Każdy z kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs prowadzony jest przez wykładowcę, który posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz legitymuje się odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami. Termin: 31.03-24.05.2016 r. wtorek i czwartek godz. 16:30-19:30 Miejsce: Łuków Koszt: 550 zł brutto Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl Pobierz formularz zgłoszeniowy Informujemy, iż 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może...

Kurs języka migowego – ostatnie wolne miejsca

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  kursach języka migowego realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę tłumaczy języka migowego od lat pracujących w środowisku osób głuchych. Kursy są dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Dopłata do kursu od uczestników wynosi tylko 120 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kursy zostaną zorganizowane po skompletowaniu co najmniej 10 osób Kursy prowadzone są na trzech poziomach: elementarny średnio zaawansowany zaawansowany Każdy z poziomów trwa 60 godz. Po każdym z poziomów szkolenia przeprowadzany jest egzamin i wydawane są stosowne zaświadczenia. Miejsce kursu: Łuków ul. Warszawska 24 Termin kursu (poziom elementarny): 25.09.2015-11.12.2015, 12 spotkań: piątek godz. 16:30-20:15 Udział na trzech poziomach kursów języka migowego otwiera drogę do uzyskania Certyfikatu kwalifikowanego tłumacza języka migowego – po złożeniu egzaminu w Zarządzie Głównym PZG w Warszawie. Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: michk@onet.pl ...