Firma szkoleniowo-doradcza TRC House zaprasza na kurs języka migowego poziom elementarny, który odbędzie się w Łukowie w terminie 31.03-24.05.2016. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesłyszących. Kurs języka migowego dedykowany jest pracownikom służb społecznych i administracji, studentom kierunków humanistycznych oraz wszystkim chętnym.

Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy.
Nauka języka migowego odbywa się na 3 poziomach nauczała. Każdy poziom obejmuje 60 godzin dydaktycznych a jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym.
Każdy z kurs kończy się egzaminem. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs prowadzony jest przez wykładowcę, który posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz legitymuje się odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami.

Termin: 31.03-24.05.2016 r. wtorek i czwartek godz. 16:30-19:30
Miejsce: Łuków
Koszt: 550 zł brutto
Zgłoszenia: biuro@trc-house.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Informujemy, iż 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.
Dofinansowanie wynosi:
• dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia
• dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz dla osoby mającej stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia

Wnioski dostępne na stronie PFRON należy składać do 31 stycznia 2016. Oferujemy pomoc w wypełnieniu wniosków i sprawdzeniu ich poprawności.

TRC House nie udziela dofinansowania oraz nie ma wpływu na wysokość dofinansowania udzielanego przez PFRON.