3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

W Polsce żyje ponad 5 milionów osób z różną niepełnosprawnością, każdej z nich Fundacja Wspólny Los życzy wytrwałości i pogody ducha w codziennym przełamywaniu barier.

 

Zarząd Fundacji Wspólny Los