Niesłysząca Młodzież w Wirtualnym Świecie – etap III

26 marca 2015 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Niesłysząca Młodzież w Wirtualnym Świecie”, na którym zaprezentowano filmiki edukacyjne. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i kadra Ośrodka.

Filmiki skierowane są do dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mają na celu:

  • zwrócenie uwagi na fakt, iż Wirtualny Świat może być niebezpieczny
  • podniesienie świadomości o rodzajach zagrożeń pojawiających się w sieci
  • przekazanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu

W ramach projektu powstały dwa filmiki edukacyjne w języku migowym dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w Internecie. Filmiki zostały zrealizowane podczas ostatniego etapu projektu  i są wynikiem aktywnego uczestnictwa w projekcie  30 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie.

Projekt ..Niesłysząca Młodzież w Wirtualnym Świecie” zrealizowany został przez Fundację Wspólny Los w ramach programu ,,Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Działania skierowane były do młodzieży z wadą słuchu z terenu woj. lubelskiego. Projekt zrealizowany został w terminie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r.

FacebookGoogle+