Fundacja Wspólny Los zaprasza niepełnosprawnych seniorów z Miasta Łuków do udziału w realizowanym przez nas projekcie. W ramach projektu przewidziane są zajęcia warsztatowe z rękodzieła artystycznego.

Celem projektu jest likwidowanie niektórych barier utrudniających funkcjonowanie osób starszych w szczególności niepełnosprawnych poprzez włączanie ich w życie społeczne. Zamierzeniem realizacji zadania jest również integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Ponadto udział w projekcie może wpłynąć na zainteresowanie mieszkańców miasta Łuków różnymi dziedzinami sztuki poprzez aktywny udział w jej tworzeniu.

Terminy warsztatów: 12.10.2016, 19.10.2016, 26.10.2016, 16.11.2016, 23.11.2016
Godzina: 16:00
Miejsce: ul. Warszawska 24

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona dlatego prosimy osoby chętne o dokonanie zapisów mailem na adres kontakt@wspolnylos.org
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łuków i realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą
,,Działania na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej osób starszych”